pondělí 13. listopadu 2017

Učivo s domácími úkoly 13/11 - 17/11

Učivo s domácími úkoly 13/11 - 17/11

ČJČT/PSMSKNAJ
PO
předpony o-, ob-, v-
- ofocený list   

čtvrtletní pís. práce       VL-
- vysvětlivky
U str.18
- zápis
PS str.12/6
ÚTPS str. 16/1, 17/2        M.Macourek Křeček v noční košili    U str.27
PS str. 17/1,2,3,4  str.16/1,2,3,4,5            

 U str. 11/9     PS str. 8/3   nová slovíčka
    

ST
U str. 21/2,3,4
Dílna čteníPS str. 18/1,2
- potravní řetězec
- jména rodová a druhová
ČTofocený list bě/bje, vě/vje, pě
PS str.17/3a 
PS str. 10/1,2,3,4,5,6VL
-orientace v krajině
U str.20,21
PS str.13/1,2

U str. 11/10
vazba There is/are...
státnísvátekU - učebniceČT- sešit čteníM - sešit U - učebniceU - učebnice
ČJ - sešitPS - sešit psaní, slohU - učebnice
PS-pracovní sešit
G - geometrie
S - sešit
PS - pracovní sešit
PS - pracovní sešit
PS- pracovní sešitČÍ - Čítanka

čtvrtek 9. listopadu 2017

Čtvrtletní písemná práce z M

Násobení, dělení 10,100
Násobení desítkami 20,30,40.....
Počítání se závorkami
Doplň chybějícího sčítance, menšence, menšitele, dělitele, dělence, činitele
Písemné sčítání, odčítání, násobení
Dělení se zbytkem, mimo obor malé násobilky
Zaokrouhlování na desítky, stovky
Orientace na číselné ose
Slovní úlohy - o více, o méně, x krát více, x krát méně
Geometrie : polopřímka, přímka, úsečka, náleží, nenáleží

Toto je učivo 3. třídy, které jsme celé září a říjen opakovali.

pondělí 6. listopadu 2017

Učivo s domácími úkoly 6.11. - 9.11.

Učivo s domácími úkoly

ČJČT/PSMSKNAJ
PO
U str. 16/4   

PS str. 14/2,3,4,5
PS str. 9/1,2
U str. 24/5
       VL -mapy,plány
-měřítko mapy
U str.17,18
zápis do sešitu
ÚTU str.
 20/3 ústně,
 4 písemně
PS str.15/1 dole
Jules Verne
sci-fi
U str. 25/1,2
U str. 24/1,2,3,4
PS str. 15/4


Spelování
U str. 10/6a,b
STPS str.15/2,3
U str. 20/2,5
21/1

Dílna čteníPS str.15/1,2,3,5,6
14/6

U str. 16,17
- bezobratlí, stavba těla
- potravní řetězec
PS str. 9/3
ČTPráce s textem
SMS hrdinovi
Opakování na písemnou práci v pondělí 13.11.VL
PS str. 11/2,3
str.12/6

Množné číslo pods. jmen
U str. 10/7, 11/8,9 část
ředitelské volno
U - učebniceČT- sešit čteníM - sešit U - učebniceU - učebnice
ČJ - sešitPS - sešit psaní, slohU - učebnice
PS-pracovní sešit
G - geometrie
S - sešit
PS - pracovní sešit
PS - pracovní sešit
PS- pracovní sešitČÍ - Čítanka

pondělí 30. října 2017

Matice školská

Příspěvek na školní rok 2017/2018   je 300,- Kč
Pošlete prosím nejpozději do 20.11.2017
Děkuji